רישיון מורחב למתן אשראי
רישיון מורחב למתן אשראי

פנינסולה בע״מ 54415
קבוצת פנינסולה בע״מ 54450
פנינסולה אשראי מסחרי בע״מ 54426
החברה לאשראי נקוב יהלומים בע”מ 61080
באישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

סגור חלונית

קבוצת פנינסולה בע"מ ("החברה") מייחסת לפניותיכם חשיבות ראשונה במעלה. אנחנו רואים בכל פנייה הזדמנות להשתפר ולבצע בקרת איכות לרמת השירות הניתנת לכם.
כל פנייה של תלונות הציבור מטופלת ביושרה וללא משוא פנים.

הגשת פנייה ודרכי התקשרות עם הממונה על פניות הציבור בערוצים הבאים :

דוא"ל : Pniyot@peninsula.co.il
פקס : 03-5650121

כדי שנוכל לטפל באופן מיטבי בפנייתכם, נא צרפו את מירב הפרטים הקשורים בה, וכן את פרטיכם האישיים ופרטי התקשרות. מענה יינתן עד 45 ימי עסקים.