בורסה
תל אביב
שער בסיס
232.6
שינוי
-1.12%
שווי שוק
540,170אלפי ₪
דירוג S&P
A
דירוג מדרוג
A2
*הנתונים בעמוד זה מתעדכנים בהשהיה של כ-20 דקות.

דיווחים אחרונים

פננס - מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2022
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון /2חצי שנתי לשנת 2022
לצפייה
פננס-תוצ' הנפקה אג"ח ג' לציבור ע"פ דוח הצעת מדף מ-4.7.22
לצפייה
פננס-תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקה בדרך של הרחבת אגח ג'
לצפייה
פננס-דוח הצעת מדף להנפקה לציבור של אגח ג,הזמנות-14.7.22
לצפייה
מטדש קבלה פניות ממספר גורמים לרכישת החזקותיה בפננס,הוחלט לא...
לצפייה
מטדש קיבלה הצעות ראשוניות לרכישת החזקותיה בפננסולה,פרטים
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 1 לשנת 2022
לצפייה
פננס - מצגת לשוק ההון - מאי 2022
לצפייה
מינוי מנכ"ל-אייל ליאור
לצפייה
פנינסולה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021
לצפייה
פננס - מצגת לשוק ההון- מרץ 2022
לצפייה
תוצאות הנפקת אגח ג' עלפי דוח הצעת מדף מיום 5.1.22
לצפייה
תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח ג' (הרחבת סדרה)
לצפייה
פננס-דוח הצעת מדף להנפקת אגח ג',הזמנות 5.1.22
לצפייה
פננ -כניסה לתחום מימון יזמי נדל"ן ועדכון בק"ע תוכנית עסקית
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 3 לשנת 2021
לצפייה
פננס - מצגת לשוק ההון - נובמבר 2021
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 2 לשנת 2021
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2021
לצפייה

קצת מספרים

770
מיליון ₪
שווי השוק שלנו נכון לדצמבר2021
19
מיליארד ₪
היקף האשראי שהוענק לעסקים
17
שנים
של ניסיון באשראי עסקי

שווי שוק (באלפי ₪ )-770,434 נכון לתאריך 30.12.2021.
היקף סך עסקאות האשראי 01.01.2015-31.12.2021.

על פי הערכת הנהלת החברה