בורסה
תל אביב
שער בסיס
299.8
שינוי
-0.03%
שווי שוק
702,904אלפי ₪
דירוג S&P
A
דירוג מדרוג
A2
*הנתונים בעמוד זה מתעדכנים בהשהיה של כ-20 דקות.

דיווחים אחרונים

פנינסולה - דוח רבעון 2 לשנת 2021
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2021
לצפייה
פננס-בימ"ש ביטל את צו המניעה,הצעתה לרכוש את תיק תמוז נדחתה
לצפייה
פננס-דוח ה.מדף עפי ת.מדף מ-27.2.19 להנפקת אגח ג,הזמנות-30.5.21
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 1 לשנת 2021
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - מאי 2021
לצפייה
פנינסולה - הגישה הצעה לרכישת תיק ההלוואות וההשקעות של קרן תמוז
לצפייה
פנינסולה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - מרץ 2021
לצפייה
פנינסולה - דוח תקופתי ושנתי - תיקון דוח
לצפייה
פנינסולה - מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2020 ושיחת ועידה ביום 6.3.21
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 3 לשנת 2020
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - נובמבר 2020
לצפייה
פננס-הושלמה העסקה לרכישת תיק אשראי ליהלומים של לקוחות אגוד,המש
לצפייה
פננס-עדכון בדבר גודל תיק האשראי ליהלומנים הצפוי להירכש מאגוד
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 2 לשנת 2020
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2020
לצפייה
הממונה על התחרות אישרה את זהותה של פננס כרוכשת פעילות האשרא...
לצפייה
פנינסולה - תוצאות הנפקת אגח ג עפ"י דוח הצעת מדף מיום 21.7.20
לצפייה
פנינסולה - פתיחת מסחר ביום 26.7.20-פנינסולה אגח ג
לצפייה

קצת מספרים

733
מיליון ₪
שווי השוק שלנו נכון לאוגוסט 2021
15
מיליארד ₪
היקף האשראי שהוענק לעסקים
16
שנים
של ניסיון באשראי עסקי

שווי שוק (באלפי ₪ )-733,371 נכון לתאריך 12.08.2021.
היקף סך עסקאות האשראי 01.01.2015-31.12.2020.

על פי הערכת הנהלת החברה