בורסה
תל אביב
שער בסיס
243
שינוי
-3.29%
שווי שוק
551,901אלפי ₪
דירוג S&P
A
דירוג מדרוג
A2
*הנתונים בעמוד זה מתעדכנים בהשהיה של כ-20 דקות.

דיווחים אחרונים

פנינסולה - דוח רבעון 1 לשנת 2022
לצפייה
פננס - מצגת לשוק ההון - מאי 2022
לצפייה
מינוי מנכ"ל-אייל ליאור
לצפייה
פנינסולה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021
לצפייה
פננס - מצגת לשוק ההון- מרץ 2022
לצפייה
תוצאות הנפקת אגח ג' עלפי דוח הצעת מדף מיום 5.1.22
לצפייה
תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח ג' (הרחבת סדרה)
לצפייה
פננס-דוח הצעת מדף להנפקת אגח ג',הזמנות 5.1.22
לצפייה
פננ -כניסה לתחום מימון יזמי נדל"ן ועדכון בק"ע תוכנית עסקית
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 3 לשנת 2021
לצפייה
פננס - מצגת לשוק ההון - נובמבר 2021
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 2 לשנת 2021
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2021
לצפייה
פננס-בימ"ש ביטל את צו המניעה,הצעתה לרכוש את תיק תמוז נדחתה
לצפייה
פננס-דוח ה.מדף עפי ת.מדף מ-27.2.19 להנפקת אגח ג,הזמנות-30.5.21
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 1 לשנת 2021
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - מאי 2021
לצפייה
פנינסולה - הגישה הצעה לרכישת תיק ההלוואות וההשקעות של קרן תמוז
לצפייה
פנינסולה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - מרץ 2021
לצפייה

קצת מספרים

770
מיליון ₪
שווי השוק שלנו נכון לדצמבר2021
19
מיליארד ₪
היקף האשראי שהוענק לעסקים
17
שנים
של ניסיון באשראי עסקי

שווי שוק (באלפי ₪ )-770,434 נכון לתאריך 30.12.2021.
היקף סך עסקאות האשראי 01.01.2015-31.12.2021.

על פי הערכת הנהלת החברה