רישיון מורחב למתן אשראי
רישיון מורחב למתן אשראי

פנינסולה בע״מ 54415
קבוצת פנינסולה בע״מ 54450
פנינסולה אשראי מסחרי בע״מ 54426
החברה לאשראי נקוב יהלומים בע”מ 61080
באישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

סגור חלונית
בורסה
תל אביב
שער בסיס
145.8
שינוי
-1.23%
שווי שוק
320,033אלפי ₪
דירוג S&P
A
דירוג מדרוג
A2
*הנתונים בעמוד זה מתעדכנים בהשהיה של כ-20 דקות.

קצת מספרים

1.5
מיליארד ₪
היקף תיק האשראי
19
מיליארד ₪
היקף האשראי שהוענק לעסקים
4
סניפים
בפריסה ארצית
18
שנים
של ניסיון באשראי עסקי

היקף תיק האשראי נכון למועד פרסום הדוח 11.08.22 | היקף סך עסקאות האשראי 01.01.2015-31.12.2021
על פי הערכת הנהלת החברה