מצגות שוק ההון

2021
2020
2019
2018
2017
2016

מצגת שוק ההון – רבעון 4 ושנתי

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 2

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 3

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 1

צפה

מצגת שוק ההון – תקופתי ושנתי 2019

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 3, 2019

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 2, 2019

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 1, 2019

צפה

מצגת שוק ההון – תקופתי ושנתי, 2018

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 3, 2018

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 2, 2018

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 1, 2018

צפה

מצגת שוק ההון – שנתי 2017

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 3, 2017

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 2, 2017

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 1, 2017

צפה

מצגת שוק ההון – שנתי, 2016

צפה

מצגת שוק ההון – רבעון 3, 2016

צפה