מסגרת ניכיונות

מסגרות כלכליות המבוססות על ניכיון צ'קים דחויים של לקוח או עסק מסוים. דהיינו, החברה או הבנק מקבלים מהלקוח צ'קים דחויים, ובתמורה לכך מאפשרים לו לקבל אשראי לביצוע פעולות כלכליות בהתאם לתנאים המסוכמים מראש. התנאים הללו מכונים מסגרת ניכיונות.

מסגרת הניכיונות נקבעת על פי ההיסטוריה הפיננסית של הלקוח ולפי אומדן הפעילות וצפי ההכנסות העתידי שלו. מן הראוי לציין כי כדי לקבל את מסגרת ניכיונות, יש לשלם עמלה מסוכמת מראש. כמו כן יש לחתום על מסמכים המורים על תנאי המסגרת.

יתרונות מסגרת הניכיונות

תנאים אטרקטיביים - בעזרת מסגרת ניכיונות העסק יכול להציע ללקוחות תנאים אטרקטיביים באמצעות קבלת צ'קים דחויים.

  • הגדלת פעילות העסק - מסגרת ניכיונות מאפשרת לעסק להרחיב ולהגדיל את היקף פעילותו וכתוצאה ישירה מכך-את רווחיו, זאת ללא הצגת ביטחונות נוספים.
  • המרה ישירה ומיידית - מסגרת ניכיונות מאפשרת לעסק להמיר צ'קים דחויים למזומן באופן ישיר ומיידי, כך שיהיה ניתן להשתמש בכספים אלו בצורה מהירה.

מסגרת ניכיונות של חברת פנינסולה

פנינסולה היא החברה המובילה במשק הישראלי במתן מסגרות ניכיוניות לעסקים. המסגרות הניתנות על ידי החברה הינן רחבות היקף ונעות בין מאה אלף שקלים ועד לסכום של עשרה מיליון שקלים. זאת ועוד, המחירים המוצעים ללקוחות על ידי החברה הינם שווים לכל נפש. אם לא די בכך, החברה שמה לנגד עיניה את ערכי היושרה, המהירות, הגמישות, הפשטות והכבוד ההדדי, אשר נמצאים בכל עסקה עם לקוח.