מסגרת אשראי

סכום אשר מוגדר על ידי נותן האשראי, הקובע מהי תקרת ניצול האשראי המותרת ללקוח. במילים אחרות: מסגרת האשראי משקפת מהו גבול הכסף שאותו הלקוח יכול למשוך מהגוף שהעניק לו אשראי.

קיימים שני גופים שקובעים את מסגרת האשראי:

  • בנק - כאשר הבנק קובע את מסגרת האשראי, ההתייחסות היא לחריגה המותרת בחשבון העובר ושב של הלקוח, דהיינו-מהו הסכום שאותו יכול למשוך הלקוח מבלי להיכנס למצב של כיסוי מיידי (אוברדרפט).
  • חברת האשראי - כאשר חברת האשראי היא הגוף אשר קובע את מסגרת האשראי, מסגרת האשראי הינה גבול כמות החיובים המקסימלית של הלקוח בזמן מסוים, אותו החברה מוכנה לקחת על עצמה.

כיצד נקבעת מסגרת האשראי?

מסגרת האשראי משתנה מלקוח ללקוח ונקבעת לפי קריטריונים מסוימים:
  • ביטחונות - נותן האשראי בודק את סוג וגובה הביטחונות שיש ללקוח.
  • היסטוריה פיננסית - נותן האשראי בודק את עברו של הלקוח בתחום הפיננסי. לקוח בעל היסטוריה פיננסית נקיה, ללא בעיות ותקלות עבר, עשוי לקבל מסגרת אשראי רחבה, ולהיפך.
  • הכנסות - נותן האשראי בודק את ממוצע ההכנסות של הלקוח. הכנסות גבוהות יאפשרו מסגרת אשראי רחבה, ולהיפך. בעבר, נהגו לקוחות הבנקים וחברות האשראי לנצל את מסגרת האשראי, ואף לחרוג ממנה בקביעות. ניצול זה גרם לחוסר זהירות בתחום הפיננסי ולניהול רשלני ולא מחושב. אי לכך, שונה החוק המאפשר לבנקים לכבד התחייבויות עם הלקוח בעת חריגה ממסגרת האשראי וכיום חל איסור על כך.

מסגרות אשראי של פנינסולה

חברת פנינסולה מאפשרת ללקוחותיה לקבל את מסגרת האשראי הטובה ביותר בהתאם למצבם הפיננסי באמצעות שילוב של שירות מהיר, יעיל, פשוט וגמיש לצד שמירה על דיסקרטיות, כבוד הדדי ויושרה בעת ובעונה אחת.