דוחות כספיים

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

דו"ח כספי – רבעון 4 ושנתי

צפה

דו"ח כספי – רבעון 3

צפה

דו"ח כספי – רבעון 2

צפה

דו"ח כספי – רבעון 1

צפה

דו"ח כספי – תקופתי ושנתי

צפה

דו"ח כספי – רבעון 3, 2019

צפה

דו"ח כספי – רבעון 2, 2019

צפה

דו"ח כספי – רבעון 1, 2019

צפה

דו"ח כספי – תקופתי ושנתי, 2018

צפה

דו"ח כספי – רבעון 3, 2018

צפה

דו"ח כספי – רבעון 2, 2018

צפה

דו"ח כספי – רבעון 1, 2018

צפה

דו"ח כספי – שנתי

צפה

דו"ח כספי – רבעון 3, 2017

צפה

דו"ח כספי – רבעון 2, 2017

צפה

דו"ח כספי – רבעון 1, 2017

צפה

דו"ח כספי – שנתי, 2016

צפה

דו"ח כספי – רבעון 3, 2016

צפה

דו"ח כספי – רבעון 2, 2016

צפה

דו"ח כספי – רבעון 1, 2016

צפה

דו"ח כספי – שנתי, 2015

צפה